GETROL
УГОДА КОРИСТУВАЧА
1. Загальні положення

1.1. У цьому документі і випливаючими або пов'язаним з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

а) Мобільний додаток та Сайт Власника / МД та Сайт – окремий мобільний додаток та інтернет-сайт, розміщені в домені Власника МД/Сайту і їх піддоменів з сукупністю інформації, послуг, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет.

б) Угода – цю угоду з усіма доповненнями і змінами.

в) Адміністрація / представник МД/Сайту, Власника МД/Сайту – юридична особа (ТОВ «ЕГО-ГРУП», код ЄДРПОУ: 41852369, юридична адреса: 03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМОВИЧА МИХАЙЛА, будинок 3 Д, нежиле приміщення 525 ), яка є власником відповідних серверів, мобільного додатку та сайту та/або уповноважена Власником МД/Сайту особа на дії передбачені Угодою.

г) Реєстрація на Сайті - створення облікового запису з метою входу на Сайт для одержання безпосередньо інформаційно-методичних матеріалів і Послуг.

д) Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Оферти цього Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в Оферті, не є акцептом.

е) Відвідувач – будь-яка особа, яка перейшла на МД/Сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом розміщеним у/на МД/Сайті.

є) Користувач – дієздатна фізична/юридична особа/фізична особа-підприємець, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені і в інтересах представленої ним юридичної особи.

ж) Особистий кабінет Користувача - сукупність захищених сторінок Сайту, створених у результаті реєстрації Користувача, використовуючи які, Користувач має можливість оплатити обрану тему послуг, планувати і користуватися послугами. У Особистому кабінеті зберігаються архіви послуг, можливість зміни відомостей про Користувача, пароля, а також здійснення інших дій, передбачених явними функціями Особистого кабінету.

з) Сторони — Адміністрація сайту та Користувач.

Будь-який відвідувач сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму і стати Користувачем.

Сайт містить інформацію і матеріали про товари і послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві в разі укладення реального договору. Якщо фізична особа зареєструвалася як Користувач від імені уповноважуючої її на те юридичної особи, це означає, що юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з наступними з цього наслідками.

1.2. Ця Угода користувача (далі – Угода), користування Мобільним додатком «GETROL» (МД) та WEB-сайтом - https://getrol.com.ua (далі - Сайт) розроблена Адміністрацією МД та Сайту і визначає умови використання та розвитку МД/Сайту, а також права та обов'язки його Адміністрації та Користувачів. Угода поширюється також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами МД/Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів МД/Сайту.

1.3. Предметом Угоди є надання Адміністрацією МД/Сайту Користувачеві послуг з використання МД/Сайту і їх ресурсів, серверу і сервісів (далі – Послуги). До Угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів МД/Сайту і розміщені у відповідних розділах МД/Сайту в мережі Інтернет.

1.4. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації у/на МД/Сайті. Реєстрація Користувача у/на МД/Сайті означає повне і беззастережне прийняття (Акцепт) Користувачем цієї Угоди.

1.5. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією МД/Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація МД/Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання МД/Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1.6. Щоб отримати можливість користування МД/Сайтом, необхідно прийняти цю Угоду Користувача. Користувач приймає Угоду натисканням кнопки (проставлянням відповідного знаку) прийняття Угоди Користувача при реєстрації у/на МД/Сайті.

2. Статус Мобільного додатку та Сайта

2.1. Мобільний додаток та Сайт — є комерційними інтернет-ресурсами (платформами), які являють собою сукупність інформації та послуг, що міститься в інформаційній системі.

2.2. Усі права на МД/Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені, піддоменів, кореневого поддомена, кодів, серверу, графічних зображень, дизайну) належать Адміністрації МД/Сайту. Остання надає доступ до МД/Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з цією Угодою, законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

2.3. Всі об'єкти (контент), доступні за допомогою МД/Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, певні послуги (можливості), графічні зображення, ілюстрації, відео, комп'ютерні програми, бази даних і інші об'єкти, розміщені в рамках МД/Сайту, є об'єктами виключних прав Власника/Адміністрації МД/Сайту. МД/Сайт надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних можливостей.

2.3.1. Використання МД/Сайту іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного у/на МД/Сайту Контенту, а також елементів дизайну, комп'ютерних програм і баз даних, що входять до складу МД/Сайту, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома не від імені Власника та, у деяких випадках, без його погодження, строго заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та укладеними Договорами.

2.3.2. Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини МД/Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачу за допомогою Додатків), або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від МД/Сайту / Власників МД/Сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, Додатками і т.п.).

2.3.3. Використання Користувачем МД/Сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством, що регулює загальну захист даних або додатковими документами на використання МД/Сайту.

2.3.4. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в цій Угоді або у разі явної згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.

2.3.5. Якщо інше явно не зазначено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на Контент.

2.4. Дана Угода вступає в силу з моменту реєстрації Користувача та проставляння відповідного погоджувального з умовами цієї Угоди знаку в якості Користувача МД/Сайту і має силу до моменту її розірвання будь-якої із Сторін.

2.5. Прийнявши цю Угоду, Користувач висловлює свою повну згоду та розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент та/або Послугу за допомогою сервісу МД/Сайта. Укладати цю Угоду мають право особи віком від 18 років та/або зареєстровані юридичні особи, фізичні особи-підприємці.

2.6. Існуючий на даний момент МД/Сайт, а також будь-який його розвиток, або додавання до нього нових послуг, є предметом цієї Угоди.

2.7. Користувач розуміє і погоджується з тим, що всі послуги МД/Сайту надаються «як є» і що Адміністрація МД/Сайту не несе відповідальності за всі затримки, збої, видалення або не збереження будь – якої персональної інформації у зв'язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет.

3. Адміністрація МД/Сайта

3.1. Звернення, пропозиції і претензії фізичних і юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців до Адміністрації МД/Сайту у зв'язку з цією Угодою і всіма питаннями щодо функціонування МД/Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при їх використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, можуть бути спрямовані на поштову адресу support@ego-group.co

3.3. Щодо функціонування і розвитку МД/Сайту Адміністрація керується законодавством України, нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цією Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією МД/Сайту з метою регламентації надання Користувачам окремих сервісів та послуг МД/Сайту.

3.4. Ніякі положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації МД/Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації МД/Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією МД/Сайту.

4. Реєстрація у/на МД/Сайті і статус Користувача

4.1. Реєстрація Користувача у/на МД/Сайті є безкоштовною та добровільною.

Адміністрація надає Користувачу до його реєстрації у/на МД/Сайті доступ до інформації про МД/Сайт, послуги, а також доступ до розділів і тезової інформації, розміщеної у/на МД/Сайті.

4.2. Користувачами МД/Сайту можуть бути юридичні особи, фізичні особи-підприємці, зареєстровані належним чином в установленому порядку та/або фізичні особи — Користувачі, зареєстровані у/на МД/Сайті і які прийняли умови цієї Угоди, досягли допустимого віку зазначеного в п. 2.5. цієї Угоди, володіють відповідними повноваженнями і використовують певні сервіси, послуги, сервери та ресурси МД/Сайту протягом строку, визначеного Адміністрацією.

4.3. При реєстрації у/на МД/Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації МД/Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персонального облікового запису, включаючи унікальний для кожного Користувача контактний телефон. Реєстраційна форма МД/Сайту або платіжна система, за допомогою якої буде здійснено оплату за послуги може запитувати у Користувача додаткову інформацію після реєстрації, в тому числі, але не виключно, у разі використання певних послуг МД/Сайту, номери карткових/банківських рахунків та необхідних реквізитів до них.

4.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту, наданої інформації та її чистоту від претензій третіх осіб при реєстрації відповідно до законодавством України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

4.5. Після надання інформації, зазначеної у п. 4.3. цієї Угоди і правильного послідовного виконання всіх реєстраційних дій у/на МД/Сайті створюється персональна сторінка Користувача.

4.6. При реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою та приймає на себе зазначені в ньому права і обов'язки, пов'язані з використанням та функціонуванням МД/Сайту.

4.7. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію та відмовити у використанні сервісу МД/Сайту.

4.8. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації у/на МД/Сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних наданих при реєстрації, а також розміщених Користувачем добровільно. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Адміністрація обробляє персональні дані Користувача з метою надання користувачам Послуг, в тому числі, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи МД/Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи МД/Сайту.

4.9. Вибраний Користувачем логін і наданий Адміністрацією пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача у/на МД/Сайті. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

4.10. Якщо Користувачем не доведено зворотнє, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються здійсненими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або персональній сторінці Користувача, або розповсюдження логіна і пароля, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію в установленому порядку.

5. Права та обов'язки Користувача

5.1. Користувач має право на умовах, викладених у/на МД/Сайті:

- Звертатися до Адміністрації з консультаційних питань користування сервісом МД/Сайту;

- Можливість коментувати матеріали МД/Сайту;

- Доручити реєстрацію іншій фізичній або юридичній особі за умови наявності необхідних повноважень у порядку та формі, передбачених законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів;

5.2. При користуванні Послугами МД/Сайту Користувач зобов'язаний:

- дотримуватися положень чинного законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цієї Угоди та інших спеціальних документів Адміністрації;

- надавати при реєстрації достовірні і повні дані, стежити за їх актуалізацією;

- здійснювати оплату за надання платної інформації, послуги;

- інформувати Адміністрацію про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Користувача;

- не передавати третім особам пароль доступу до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у разі, якщо це може призвести до порушення законодавства, цієї Угоди, спеціальних документів Адміністрації;

- не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;

- перед розміщенням інформації і об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту) попередньо оцінювати законність їх розміщення;

- здійснювати резервне копіювання важливої для Користувача що зберігається на його персональній сторінці інформації;

5.3. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація рекомендує утриматися від здійснення останніх.

5.4. Користувачеві при використанні МД/Сайту категорично забороняється:

5.4.1. В не законному порядку реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи тобто, створювати «фальшивий аккаунт».

5.4.2. Вводити Адміністрацію/Користувачів в оману щодо своєї особи, а також будь-якої іншої недостовірної інформації;

5.4.3. Спотворювати відомості про себе;

5.4.4. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

- містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя Власників, Адміністрації, інших Користувачів або третіх осіб;

- є вульгарною або непристойною, що містить нецензурну лексику;

- пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;

- пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій, що містить інформацію обмеженого доступу, включаючи але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

- носить шахрайський характер;

- а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

5.4.5. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Власника, Користувачів і третіх осіб;

5.4.6. Здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів;

5.4.7. Використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування МД/Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;

5.4.8. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;

5.4.9. Використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації у/на МД/Сайті та/або взаємодії з МД/Сайтом і його сервісами;

5.4.10. Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

5.4.11. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;

5.4.12. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс наданий Адміністрацією, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві згідно з окремою угодою з Адміністрацією/Власником;

5.4.13. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати Послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві у відповідності з умовами окремої угоди з Адміністрацією/Власником;

5.4.14. Розміщувати комерційну та політичну рекламу.

5.4.15. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення МД/Сайту, обмежує інтереси Користувачів або по іншим причинам є небажаною для розміщення у/на МД/Сайті.

5.5. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує у/на МД/Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснюючи їх на свій власний страх і ризик.

5.6. У разі незгоди Користувача з цією Угодою або її оновленням, Користувач зобов'язаний відмовитися від її використання, проінформувавши про це Адміністрацію в установленому порядку.

6. Права та обов'язки Адміністрації/Власника

6.1 Адміністрація/Власник має право:

- на власний розсуд вносити зміни в дану Угоду;

- на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;

- зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення МД/Сайту, їх зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення, перелік послуг та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються у/на МД/Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;

- залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів МД/Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. Адміністрація закріплює за собою право видалити обліковий запис Користувача, персональний аккаунт Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів МД/Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач представляє загрозу для МД/Сайту та його Користувачів.

- Відмовити у реєстрації облікового запису Користувача, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди.

Адміністрація має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням МД/Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки МД/Сайту і виконання цієї Угоди, Адміністрація має технічну можливість доступу до персональної сторінки Користувача, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цією Угодою.

Адміністрація має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток МД/Сайту і його сервісів та послуг, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

6.2. Адміністрація/Власник зобов'язується:

- здійснювати захист облікового запису Користувача від несанкціонованого доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також інших неправомірних дій стосовно такої інформації усіма що знаходяться в її розпорядженні технічними засобами;

- у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено або заборонено чинним законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів або винести Користувачеві попередження і видалити таку інформацію, або видалити обліковий запис Користувача, або застосувати один або декілька заходів одночасно;

- надати всю доступну інформацію про Користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених чинним законодавством.

- На вимогу Користувача надати інформацію про Послуги;

7. Відповідальність Користувача

7.1. За порушення чинного законодавства України, міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів в частині охорони прав інтелектуальної власності, Користувач несе відповідальність, встановлену відповідними нормами законодавства та цією Угодою.

7.2. Відповідальність за порушення виключних прав:

7.2.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (оприлюднює) у/на МД/Сайті або з їх допомогою. Користувач не має права завантажувати, публікувати або передавати Контент у/на МД/Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому у відповідності з законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

7.2.2. Адміністрація може, але не зобов'язана переглядати МД/Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій власний розсуд, з будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує цю Угоду та/або може порушувати права, завдати шкоди або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.

7.2.3. Розміщуючи свій Контент у/на МД/Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії свого Контенту з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання Контенту у/на МД/Сайті.

7.2.4. Розміщуючи свій Контент в будь-якій частині МД/Сайту, Адміністрація не має права використовувати Контент Користувача у власних цілях.

7.2.5. Якщо Користувач видаляє свій Контент з МД/Сайту, права, зазначені в п. 7.2.3. - 7.2.4. цих Правил, будуть автоматично відкликані, проте Адміністрація має право зберігати архівні копії Контенту протягом невизначеного терміну.

7.3. МД/Сайт і Контент третіх осіб.

7.3.1. МД/Сайт містить або може містити посилання на інші мд/сайти в мережі Інтернет (сайти/мд третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, відео, інформацію, додатки, програми та інший Контент, що належить або виходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються у відповідності до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

7.3.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам достовірності, повноти, сумлінності тощо. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через МД/Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або в їх вмісту.

7.3.3. Розміщені у/на МД/Сайті посилання або керівництва зі скачування файлів та/або встановлення програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.

7.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, що розміщена у/на МД/Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.

7.3.5. Якщо Користувач вирішив покинути МД/Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на власний ризик і з цього моменту ці Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачу варто керуватися нормами і політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.

8. Функціонування Мобільного додатку/

Сайту і відповідальність при їх використанні

8.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням та розміщенням інформації на власній персональній сторінці у/на МД/Сайті, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах МД/Сайту у відповідності до чинного законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

8.2. Адміністрація надає технічну можливість їх використання Користувачами, але не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання МД/Сайту.

8.3. В інформаційній системі МД/Сайту і їх програмного забезпеченні відсутні технічні рішення керуючи автоматично цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання МД/Сайту.

8.4. Адміністрація не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і вживає заходів щодо захисту прав та інтересів осіб та забезпечення додержання вимог законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністрації у встановленому на то порядку.

8.5. Адміністрація не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди.

8.6 Адміністрація не несе відповідальності за технічні збої під час проведення онлайн-оплат, заявок на відповідні послуги, за затримку проведення онлайн-оплат, з підстав відсутності (неповноцінного перебійного) підключення до Інтрернет-ресурсу.

8.7. Адміністрація забезпечує функціонування і працездатність МД/Сайту. Адміністрація не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі МД/Сайту і викликані ними втрату інформації, проте, здійснює усі можливі дії для усунення цих перебоїв.

8.9. Адміністрація має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток МД/Сайту і їх сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

8.10. Обмеження відповідальності Адміністрації:

- МД/Сайту і їх сервіси, включаючи всі скрипти, коди, додатки, контент і оформлення МД/Сайту поставляються «як є». Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сайт або його сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від використання Сайту та/або його сервісів;

- Щоб уникнути непорозумінь Користувачеві слід дотримуватись обережності і використовувати тільки ліцензійне, в тому числі антивірусне програмне забезпечення;

- Ні за яких обставин Адміністрація або її представники не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний у зв'язку з використанням МД/Сайту, вмісту МД/Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою МД/Сайту, навіть якщо Адміністрація попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

Адміністрація робить всі зусилля для збереження інформації, розміщеної користувачами, але не гарантує її збереження у разі настання обставин непереборної дії.

Адміністрація не здійснює перевірку розміщеної інформації і не несе відповідальності за відповідність інформації законодавству України, а також норм міжнародних договорів, конвенцій, протоколів.

Користувач повністю розуміє і погоджується з тим, що:

Адміністрація не гарантує відсутності помилок і збоїв, у тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок у разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.

Адміністрація залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачами без попередження у разі:

- отримання обов'язкових до виконання рішень регулюючих органів України, а також на підставі норм міжнародного права, договорів, угод, протоколів, конвенцій.

- вимог власника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав Користувачем Сайту;

- іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сайту юридичних і фізичних осіб за їх вмотивованим зверненням.

- виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті у відповідності з даною Угодою.

9. Конфіденційність

9.1. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману Сторонами один від одного в процесі виконання цієї Угоди.

9.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана на законних підставах і обґрунтованим вимогам компетентних органів державної влади відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, а також вживати всіх заходів захисту для того, щоб конфіденційна інформація стала відома третім особам.

9.3. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Угодою конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони.

9.4. За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, конвенцій, протоколів.

10. Умови обробки персональних даних

10.1. Дані умови про обробку персональних даних розроблені відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

10.2. Всі Користувачі, що заповнили відомості, що становлять персональні дані у/на МД/Сайту, а також розмістили іншу інформацію, вищезазначеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору з обробки персональних даних.

10.3. Під персональними даними Користувача розуміється будь-яка біографічна інформація: імені, номери телефонів; адреса електронної пошти (E-mail), номери карткових або банківських рахунків та інші відомості, пов'язані з ними, для можливості здійснення/приймання оплати за послуги (відповідальність за збереження останніх несе третя особа – платіжна система, яка на підставі укладеного договору з Адміністрацією буде проводити оплату за послуги).

10.4. Користувачі спрямовують свої персональні дані оператору в цілях отримання доступу до інформаційних матеріалів у/на МД/Сайту або на будь-якій з їх сторінок. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, висловлює свою зацікавленість і повну згоду, що обробка персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення.

10.5. Користувач гарантує: що надана ним інформація є повною, точною і достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, а також норми міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Користувачем стосовно себе особисто.

10.6. Обробка персональних даних провадиться Адміністрацією з використанням баз даних на території України.

10.7. Користувач може у будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Адміністрації відповідне повідомлення (заяву) на адресу, вказану у пункті 3.1. цієї Угоди рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому Користувач погоджується з тим, що за Адміністрацією залишається право обробки персональних даних Користувача у випадках, передбачених законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

10.8. У разі вчинення Користувачем дій, що підпадають під дії як незаконні або порушують честь, гідность та ділову репутацію як Адміністрації/Власника так і третіх осіб, його персональні дані за законним запитом можуть стати доступні третім особам, про що Користувач дає свою згоду.

10.9. Користувач дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Адміністрації, або від інших осіб за дорученням Адміністрації, на адресу електронної пошти та контактний телефон, зазначені Користувачем при реєстрації у/на МД/Сайту.

11. Прикінцеві положення

11.1. Ця Угода являє собою Договір між Користувачем і Адміністрацією щодо порядку використання МД/Сайту і їх послуг, сервісів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією.

11.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України, а також норм міжнародного права.

11.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація зобов'язані прикласти усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть врегульовані шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України (в судовому порядку), а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

11.4. Ця Угода вступає в силу з моменту приєднання до неї, шляхом проставляння відповідного погоджувального знаку у необхідному вікні і діє протягом невизначеного терміну. Контент з МД/Сайту, права, зазначені в п. 7.2.3. - 7.2.4. цих Правил, будуть автоматично відкликані, проте Адміністрація має право зберігати архівні копії Контенту протягом невизначеного терміну.

11.5. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення українськомовн?
Угода про конфіденційність
1. Загальні положення

Управління веб-сайтом https://getrol.com.ua (далі – Сайт) та мобільним додатком «GETROL» здійснюється ТОВ «ЕГО-ГРУП», код ЄДРПОУ 41852369, яка є юридичною особою, зареєстрованою в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і діє відповідно до вимог діючого законодавства України (далі – Компанія).

2. Предмет угоди

Дана угода діє для веб-сайту https://getrol.com.ua та мобільного додатку «GETROL» і укладається між Користувачем Сайту/ Мобільного додатку і Компанією.

Цією Угодою встановлюється порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття Персональних даних Користувача та іншої інформації, яку отримує Компанія від користувачів Сайту/Мобільного додатку. Персональні дані заповнюються Користувачем.

Для того, щоб розмістити на Сайті/у Мобільному додатку інформацію, оголошення, використовувати Сайт/Мобіль6ний додаток, Користувач повинен уважно ознайомитися з даною Угодою і висловити свою повну згоду з її умовами. Підтвердженням повної Згоди із зазначеною Угодою, її підписанням, є проставляння Користувачем погоджувального знаку у розділі з відповідним запитанням та подальше використання Користувачем Сайту/Мобільного додатку.

Користувач не має права розміщувати інформацію, оголошення, використовувати Сайт/Мобільний додаток, якщо він не згоден з умовами цієї Угоди, або, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати угоди подібного роду, або не є уповноваженою особою компанії, від імені якої розміщується інформація, оголошення.

Розміщуючи інформацію на Сайті/у Мобільному додатку, Користувач вносить персональні дані або, надаючи ці дані іншим шляхом, та /або, здійснюючи будь-які дії в рамках Сайту/Мобільного додатку, та/або, використовуючи будь-яку частину Сайту/ Мобільного додатку, Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Угоди та надає Компанії право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Користувача на умовах цієї Угоди.

Дана Угода не регулює і Компанія не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних Користувача і будь-якої іншої інформації третім особам, що не перебувають у власності або під управлінням Компанії, і фізичними особами, які не є працівниками Компанії, навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту/Мобільного додатку або розсилки. Конфіденційною в розумінні цієї Угоди є тільки інформація, яка зберігається в базі даних Сайту/Мобільного додатку в зашифрованому стані і доступна тільки Компанії.

Користувач визнає, що, в разі його нехтування безпекою і захистом його персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та Персональних даних, інших даних Користувача. Компанія не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

3. Порядок отримання особистих даних.

Компанія може збирати особисту інформацію, а саме: ім'я, контактні телефони, адресу електронної пошти, область і населений пункт (геопозиція) місцезнаходження Користувача. Також Компанія може збирати іншу інформацію:

· Cookies для того, щоб надати залежні від цього сервіси, наприклад, зберігання даних в кошику між відвідуваннями;

· IP-адреса користувача.

Вся інформація збирається Компанією, і не змінюється в процесі збору даних. Користувач несе відповідальність за надання достовірної інформації, в тому числі, інформації про персональні дані. Компанія має право, в разі необхідності, перевірити правильність наданої інформації, а також здійснити запит підтвердження наданої інформації, якщо це необхідно для надання послуг Користувачеві.

4. Порядок використання інформації про користувача.

Компанія може використовувати ім'я, область і населений пункт проживання, адресу електронної пошти, телефон, пароль для ідентифікації Користувача Сайту. Компанія може використовувати контактну інформацію Користувача, щоб обробляти розсилку, а саме повідомляти його про нові можливості, акції та інші новини Сайту/Мобільного додатку. Користувач завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактної інформації. Обробка персональних даних може здійснюватися з метою реалізації цивільно-правових відносин, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов'язань з надання послуг, надання можливості доступу до сервісу Сайту/Мобільного додатку, для ідентифікації клієнта як користувача Сайту/Мобільного додатку, з метою надання, пропозиції послуг, обробки платежів, поштових адрес, створення і реалізації бонусних програм, відправки комерційних пропозицій та інформації поштою, електронною поштою, пропозиції нових послуг, передачі будь-якої інформації, відмінній від предмета договору, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг, надання сервісів Сайту/Мобільного додатку, розміщення інформації, оголошень клієнта на сайті власника бази персональних даних, спрощення роботи з Сайтом і поліпшення його матеріалів.

5. Умови надання доступу до бази даних.

Компанія не передає персональні дані та іншу інформацію третім особам, за винятком випадків передбачених нижче і в інших положеннях цієї Угоди. Користувачі, згідно цієї Угоди, надали право Компанії розкривати, без обмеження терміну дії і території, персональні дані, а також іншу інформацію Користувачів третім сторонам, які надають послуги Компанії або які є клієнтами Компанії, зокрема, але не виключно, обробляють заявки, платежі, доставляють посилки. Треті сторони можуть використовувати призначену для користувача інформацію тільки в разі, якщо вони надають послуги Компанії і тільки ту інформацію, яка необхідна для надання послуги або відповідно до угоди з Компанією. Також, розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи, допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

· за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані та інформацію;

· в тому, випадку якщо, на думку Компанії, Користувач порушує умови цієї Угоди та / або інших договорів і угод між Компанією та Користувачем.

6. Як змінити / видалити цю інформацію або відмовитися від підписки.

Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити/ видалити особисту інформацію (телефон) або відмовитися від розсилки. Робота деяких можливостей Сайту/Мобільного додатку, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни/видалення інформації.

Персональні дані Користувача зберігаються до моменту їх видалення Користувачем. Достатнім повідомленням Користувача про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), спрямована з електроної пошти, вказаної Користувачем на електронну пошту, вказану в п. 8.

7. Захист інформації.

Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів відносяться, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання і обробки даних і заходів безпеки, всі дані, які Компанія збирає, зберігаються на одному або декількох захищених серверах баз даних і не можуть бути доступні за меж корпоративної мережі Компанії.

Компанія надає доступ до персональних даних та інформації тільки тим співробітникам, підрядникам та агентам Компанії, яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються від імені Компанії. З цими особами підписані угоди, в яких вони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності і можуть піддатися стягненням, включаючи розрив договорів, звільнення і кримінальне переслідування, якщо вони порушать дані зобов'язання. Користувач має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року N 2297-VI.

8. Контактна адреса в разі виникнення питань.

У разі виникнення питань, побажань, скарг, щодо інформації, яку надає Користувач, останній має право звернутись за електронною адресою: support@ego-group.co

Користувачеві за письмовим запитом, за умови визнання Компанією дійсної необхідності надання такої інформації та за умови пред'явлення документа, що встановлює його особу та повноваження, може бути надана інформація про порядок отримання інформації про місцезнаходження бази даних.

9. Зміни в політиці конфіденційності.

Компанія може змінити умови політики конфіденційності. В такому випадку, Компанія зобов'язана внести зміни на сторінці умов конфіденційності. Всі зміни Угоди, у разі зміни умов Угоди, набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті/ у Мобільному додатку, а в розрізі співпраці з Користувачем – з моменту його погодження з ними відповідно до розділу 2 Угоди. Використовуючи Сайт/Мобільний додаток, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики конфіденційності в редакції, чинній на момент використання Користувачем Сайту/Мобільного додатку.

10. Додаткові умови.

Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Угоди, інструкцій про порядок використання Сайту/Мобільного додатку, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

У разі, якщо будь-яке положення цієї Угоди, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, які не суперечать закону, вони продовжують мати юридичну силу і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

Дана угода поширюється на Користувача з моменту початку використання ним Сайту/Мобільного додатку, в тому числі, розміщення оголошення, і діє до тих пір, поки на Сайті/у Мобільному додатку зберігається будь-яка інформація про Користувача, в тому числі, персональні дані.

Термін і територія дії цієї Угоди, в тому числі строк зберігання персональних даних Користувача, не обмежені.